کتاب آموزش ذهن برای شفقت ورزی (چاپ ۱۴۰۰)

750000ریال

این کتاب به شکل خودیاری برای همه افرادی که به نوعی با انواعی از هیجان های ناخوشایند دست و پنجه نرم می کنند مناسب است.
همچنین کتاب حاضر به شکل تمرین محور برای متخصصین درمان متمرکز بر شفقت​ قابل استفاده می باشد.

توضیحات

کتاب حاضر، به توضیح مبانی اساسی درمان متمرکز بر شفقت می پردازد، در خصوص نحوه تکامل ذهن و مغز توضیحاتی می دهد، بیان می کند که چرا هیجان های ناخوشایند داریم و تمرین ها و راهکاریی به این منظور معرفی می نماید.

این کتاب می تواند هم به عنوان کتابی خود یاری در حوزه شفقت ورزی استفاده شود، و هم تمرین های آن را می توان به عنوان یک متخصص که در حوزه درمان متمرکز بر شفقت فعالیت می کنید، مورد استفاده قرار دهید.

کتاب حاضر توسط دکتر پل گیلبرت نوشته شده است و در سال ۱۳۹۹ توسط دکتر پیمان دوستی و گلناز قدرتی ترجمه  و توسط انتشارات امین نگار منتشر شده است.