ثبت نام در گروه درمانی


لطفا صبر کنید

گروه درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید:

این گروه مناسب شماست اگر در حال تجربه نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی (BPD) هستید.

این گروه مناسب شماست اگر در حال تجربه فقدان و سوگ هستید (فوت یکی از عزیزان یا اتمام رابطه عاطفی)