کاربرگ تشریح کردن مشکل

این فرم کمک می‌کند تا اطلاعاتی درباره چالش‌ها، مسائل و مشکلات اصلی‌ای که با آنها مواجه هستید جمع‌آوری کنید.

اعمال خراب کننده زندگی
در حال حاضر چه کارهایی انجام می‌دهید که زندگی‌تان را در درازمدت بدتر می‌کند(شما را گرفتار نگه می‌دارد، زمان و پول‌تان را هدر می‌دهد، انرژی‌تان را تحلیل می‌برد، زندگی‌تان را محدود می‌کند، روی سلامتی‌تان، کارتان و روابطتان تاثیر منفی می‌گذارد، مشکلاتی که با آن دست در گریبانید را حفظ یا بدتر می‌کند؟)گرفتار افکار شدن
مدام  به چه خاطرات، نگرانی‌ها ترس‌ها، خود-انتقادی‌ها یا افکار ناکارآمدی در ارتباط با این مساله فکر و صحبت می‌کنید و یا اسیر آنها شده‌اید؟ چه افکاری مانع شما می‌شوند، به شما دستور می‌دهند یا به شما آسیب می‌رساند؟

.اجتناب کردن از موقعیت‌های چالش‌انگیز
از چه موقعیت‌ها، فعالیت‌ها یا مکان‌هایی اجتناب می‌کنید و یا از آنها دور می‌مانید؟ از چه اعمالی دست کشیده‌اید؟ چه کارهایی را برای بعداً به تاخیر انداخته‌اید؟
.کشمکش با احساسات
با چه هیجان‌ها، احساسات، امیال، تکانه‌ها، یا حس‌های بدنی مرتبط با مشکل‌تان می‌جنگید، اجتناب می‌کنید، سرکوب می‌کنید، سعی می‌کنید از شر آنها خلاص شوید و یا جور دیگر با آنها درگیرید؟