دکتر نرگس حسینی نیا

متخصص روانشناسی سلامت (شماره پروانه: ۶۹۱۸)


دکتر نرگس حسینی نیا

(متخصص روان‌شناسی سلامت)


حوزه کاری:

روانشناسی سلامت، مسائل فردی و روابط بین فردی

نرگس حسینی نیا

پرسش و پاسخ

غرب تهران/ مسیر روی نقشه