آزمون‌های روان‌شناختی

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهد

مراجعه کننده گرامی،

در راستای محافظت از محیط زیست، آزمون‌های پرکاربرد را به صورت سیستمی تعریف نموده‌ایم تا کاغذ کمتری مصرف کنیم.

لطفا رمز استفاده از آزمون‌ها را از مسئول پذیرش دریافت نماید.